Màn chiếu điện tử 200”

Màn chiếu điện tử 200” Chính Hãng

Giá:

8,000,000 VNĐ

8,000,000 VNĐ

Màu sắc:

Màn chiếu điện tử 200” (Đường chéo)

Kích thước: 160” x 120” (4m x 3m).

Tỉ lệ: 4:3. Có remote điều khiển từ xa.

Chất liệu: Matte White.

Hiệu: Apolo/Dalite

Màn chiếu điện tử 200” (Đường chéo)

Kích thước: 160” x 120” (4m x 3m).

Tỉ lệ: 4:3. Có remote điều khiển từ xa.

Chất liệu: Matte White.

Hiệu: Apolo/Dalite