NIPPON NP-1402 Chính Hãng

Giá:

315,000 VNĐ

315,000 VNĐ

Màn hình hiển thị số gọi đến hai hệ ( FSK&DTMF ).
- Lưu được 30 số gọi đến và 5 số gọi đi gần nhất.
- Có 8 kiểu chuông thường và 1 kiểu chuông VIP. 
- Chức năng báo thức. Chức năng speakerphone. 
- Chức năng khoá gọi ngoài bằng ổ khoá trên máy mẹ.
-  2 màu : ĐEN và BẠC

Màu sắc: